Kvinnohistoria

Her-story

Lagstiftningen är ett uttryck för samhällets värderingar. Kvinnan som sexuellt, ekonomiskt och politiskt underordnad mannen – till och med hans ägodel – är ett genomgående tema i den svenska rättshistorien.

 

1260

Birger Jarl utfärdar fridslagar, bl.a. en lag om kvinnofrid som stadgade att man inte fick ta sig hustru med våld.

 

1486

Häxhammaren – instruktionsbok för häxjägare- hur man identifierar- torterar- förhör och håller rättegång. Skriven av två ogifta präster.

Eva, kvinnan, ansågs vara den som Djävulen lätt kunde påverka.

Kvinnan var Djävulens verktyg för att lura stackars män. Präster och munkar levde i celibat för att undvika att komma i närheten av Djävulens frestelse.

2dra Mosebok – består av en samling lagar – bla de 10 budorden.

22 kapitlet 18de versen: En trollkvinna skall du inte låta leva.

Redan Oden kände till att det fanns trollkvinnor och för att lära sig samma trolldom lät han hänga upp sig i ett träd i 9 dygn.

Även män drabbades, munken Bruno Jordans i Italien påstod att rymden var oändlig och att det fanns jättemånga solar. Han brändes levande för att han spred lögner (1600-talet).

I Sverige avrättades 300 personer, de flesta var kvinnor – det kallades ”Det stora oväsendet”.

Kvinnohjärta

1675

Bara i Torsåker i Ångermanland halshöggs och brändes 60- tal trollkonor på bål.

På minnesstenen där står:
Här brann häxbål
Kvinnor dog – män dömde Tidens tro drabbar människorna.

 

1858

Ogift kvinna som fyllt 25 år kan bli myndig efter ansökan i domstol. Gifter hon sig blir hon åter omyndig.

 

1864

Mannen förlorar sin lagliga rätt att aga sin hustru.

 

1909

Allmän rösträtt för män vid 24 år.

 

1910

Kvinnor får rätt att inneha kommunala poster.

 

1910

Preventivmedel förbjuds i lag

I och med att kondomer blev tillgängliga för de breda folklagren började kyrka och stat att lägga sig i användandet av detta preventivmedel. Moralens väktare ansåg att kondomerna uppmuntrade till utomäktenskapligt sex och försäljningen av dem förbjöds i de flesta länder. I Sverige infördes kondomförbud 1910.

I första Mosebok i Bibeln berättas om Onan som avbröt samlaget och ”spillde sin säd på jorden” för att kvinnan som han lägrade inte skulle bli med barn.

Att han sedan blev straffad av Gud för sitt tilltag har inte hindrat att denna metod, som är vanlig än i dag.

Utöver avbrutet samlag finns en annan så kallad naturlig metod – att förlita sig på säkra perioder.

Den grekiske gynekologen Soranus, som levde ungefär 100 år e Kr, förstod att kvinnors menstruationscykel hade med befruktningen att göra. Han förespråkade att de par som inte ville ha barn skulle se till att ha sex under de perioder då risken för befruktning var som lägst.

Hur det gick för de grekiska par som följde hans rekommendationer är dock ovisst. Soranus trodde nämligen att ägglossningen ägde rum under menstruationen och inte i mellanperioderna.

Soranus hade en del andra, i dag uppseendeväckande, teorier om hur befruktning kunde undvikas. Till exempel förordade han att kvinnan efter samlaget skulle sitta ner med böjda knän och försöka nysa. Han rekommenderade också att kvinnor som inte ville bli med barn skulle dricka det vatten som smederna kylde av metaller med.

En annan kategori av preventivmetoder är olika typer av föremål som förs in i slidan före samlag. På många håll i världen har man sedan tusentals år använt sig av vaginala svampar som dränkts in med till exempel citronsaft eller vinäger. Det är dock inte bara svampar som har stoppats in i slidan för att minska risken för oönskade graviditeter. Tampongliknande föremål, indränkta med allt från krokodilbajs till honung, har också använts.

En del preventivmetoder har helt säkert varit hälsofarliga. I det gamla Kina lät man kvinnor dricka kvicksilver för att motverka graviditet, förmodligen inte helt utan biverkningar. I östra delen av Kanada lär man i äldre tider ha bryggt ett te på bävertestiklar för att slippa oönskade följder av kärlekslivet. Även stryknin och arsenik sägs ha använts som preventivmedel, men också för att driva ut foster när graviditeten redan var ett faktum.

Romarna tillverkade kondomer av djurtarmar. Även här handlade det i första hand om att skydda mannen mot sjukdomar och inte så mycket om att undvika föräldraskapet.

På 1600-talet sägs kondomerna främst ha varit gjorda av nöt- eller fårtarmar, som tvättades efter användning och återanvändes. Det påstås att de ofta var utrustade med ett litet sidenband som man kunde binda fast dem med.

De första massproducerade gummikondomerna började tillverkas på 1880-talet och sägs ha varit tjocka som cykelslangar. Först kring 1930 kom tunnare latexkondomer av den typ som finns i dag.

 

1919

Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdag.

 

1921

Första valet hålls där kvinnor får rösta.

Kerstin Hesselgren blir första kvinnan i riksdagen.

Lagen om kvinnans oskuld vid giftermål upphävs.

Gift kvinna blir myndig vid 21 år.

 

1938

Förbudet gällande användning, upplysning om och försäljning av preventivmedel upphävs.

Läkare och andra socialt engagerade personer lyckades dock så småningom övertyga den svenska riksdagen om att kondomer var det bästa skyddet mot könssjukdomar.

Det beslöts att kondomer fick säljas som sjukvårdsartiklar men det dröjde ända till 1970 innan försäljningen släpptes helt fri i Sverige.

Kvinnohjärta

1939

Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning kan inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst.

 

1944

Homosexualitet avkriminaliseras i Sverige.

 

1949

Modern får rätt att vara förmyndare över minderåriga barn i äktenskapet. Barn inom och utom äktenskapet sammanförs i gemensamma bestämmelser.

 

1949

§ 28 i Regeringsformen från 1809 ändras. Uttrycket ”infödde svenske män” ändras till ”svenska medborgare”.

 

1951

Kvinnan får bli förmyndare för sina egna barn vid makens frånfälle.

 

1964

P-piller godkänns i Sverige.

 

1965

1962 års brottsbalk, SFS 1962:700, träder i kraft och ersätter 1864 års strafflag. Som första land i världen får Sverige då en lag mot våldtäkt i äktenskap. Det dröjde dock ända till 1984 innan lagen prövades.

 

1971

Särbeskattning införs.

 

1974

Föräldrar får rätt att dela på ledigheten vid barns födelse genom att föräldraförsäkring införs.

 

1975

Ny abortlag införs. Kvinnan bestämmer själv om abort t.o.m. 18:e havandeskapsveckan.

 

1978

Sveriges första Kvinnohus öppnas i Göteborg, nästa Kvinnohus blev AKH, alla kvinnors hus i Stockholm.

 

1979

Att aga barn i hemmet förbjuds.

 

1982

Förbud mot pornografiska föreställningar på offentlig plats. Syftet med förbudet var att motverka prostitution, eftersom många gatuprostituerade tidigare hade varit verksamma på sexklubbar.

 

1982

Kvinnomisshandel faller under allmänt åtal.

 

1982

Fem lagar om kvinnors och barns rättsställning vid brott som incest och andra sexuella övergrepp skärps.

 

1982

Kvinnor får vid giftermål välja sitt eget eller mannens efternamn.

 

1985

Föreningen Kvinnogemenskap – Härnösands Kvinnojour, bildas av politiskt aktiva kvinnor i Härnösand.

 

1988

Lagen om besöksförbud.

 

1994

Lag om registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön.

 

1998

Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.

Lagen om kvinnofrid träder i kraft genom ändringar i brottsbalken. Kvinnofridskränkning och specialfallet grov kvinnofridskränkning som brott i lagstiftningen, för att minska våldet mot kvinnor. Genom myndighetssamverkan kan åklagarna med större precision föra dessa åtal till domstol under allmänt åtal. Tidigare var det vanligare att kvinnor som anmält någon närstående för misshandel ångrade sig och drog tillbaka sin anmälan. Detta är alltså inte längre möjligt. Numera kan även utomstående som misstänker att misshandel sker göra anmälan till polis eller socialtjänst.

Det finns inga specifika lagar om mansfrid eller mansfridskränkning.

 

2003

Lagen om besöksförbud i hemmet.

 

2006

Lagen som säger att barn som bevittnar våld är brottsoffer.

 

2007

Skärptes Socialtjänstlagen – från att kommunen bör till skall hjälpa misshandlade kvinnor.

 

2009

Genom ändringar i äktenskapsbalken, enligt SFS 2009:253, blir det möjligt för två personer av samma kön att ingå äktenskap.