Ätstörningar

Evelyn Spöke. Maria Hede. En bok för alla (1997).

Och bli ett vackert lik. Maria Hede. Bonnier (2001).