Barn

När barn som upplevt våld möter socialtjänsten. Maria Eriksson, Elisabeth Näsman Gothia (2011)

Skiljas: barn berättar om våldet. Sophie Arnö. Rädda Barnen (2008).

Mäns våldsutövande-barns upplevelser. Maria Eriksson m fl. Fritzes (2006)

I skuggan  av pappa. Maria Eriksson. Gondolins förlags AB (2003)

Varför berättar de inte? Om att utnyttjas i barnpornografi. Carl Göran Svedin, Kristina Back (2003)