Hedersrelaterat våld

En fråga om heder. Unni Vikan. Ordfront (2010)

I hederns skugga. Dilek Baladiz. Gothia (2009)

Din heder. Martin Svennon. Skönlitteratur (2009)

Om heder. Unni Vikan. Daidalos (2009)

Honor killing. Ayse Onal. Saqi Books (2008)

Barnbrudar – i nöd och lust. Tina Thunander. Hur religiösa ledare kringgår lagarna och välsignar barnäktenskap (2007)

Ungdomar och hedersrelaterat våld. Bremer Brendler Wrangsjö. Rädda barnen (2006)

Leva sitt liv med familjen i behåll. Hedvig Ekerwald. Rädda Barnen (2004)

Varken hora eller kuvad. Fadela Amara. Pocky AB (2003).

Heder på liv och död: våldsamma berättelser om rykten, oskuld och heder. Åsa Eldén. Acta univeristatis Unsaliensis (2003)

Heder. Boken tar upp hedersbegreppet och de förvridna tillämpningarna av det som gör att vissa flickor inte har rätt till sitt eget liv (2003)

Till salu. Christina Wahldén. Boken tar upp hedersbegreppet och de förvridna tillämpningarna av det som gör att vissa flickor inte har rätt till sitt eget liv (2003)

Överledningshandbok. Sju flickor om sina erfarennheter om att leva i kläm mellan två kulturer. L, Fristort och F, Arbabi. Rädda Barnen (2002).

Hedersmordet på Pela. Lena Katarina Svanberg. Forum (2012)

Rätten att själv få välja. Astrid Schlytter. Studentlitteratur (2011)

Skönhetsskolan i Kabul. Deborah Rodrigez.  Norstedts pocket (2009)