Incest

Vem vågar tro på ett barn? Birgitta Allmo. Tusculum förlag. (2008)

Karens många ansikten. Richard K Baer. Forum  (2008)

Incest. Att bo i en stulen kropp. K Rathsman. Studentlitteratur (2007)

När det overkliga blir verkligt. Nea Mellberg. Boréa (2002)

Bakom stängda dörrar. Kristina Hansen. Ordupplaget (2002)

Incest & andra sexuella övergrepp. Ellen Bass & Laura Davis. Ica förlaget (1996)