Mäns våld mot kvinnnor

Våldets normaliseringsprocess. Eva Lundgren. Roks (2012)

Varför går hon? Om misshandlade kvinnors uppbrottsprocess. Carin Holmberg & Viveka Enander. Kabusa böcker (2011)

Hur går hon? Om att stödja misshandlade kvinnor i uppbrottsprocessen. J, Fries, S Larsdotter, S, Eriksson, H ohlsson (2011).

Våldtäkt & romantik. Katrine Kielos, Moderista (2008)

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Gun Heimer & David Sandberg, Studentlitteratur (2008).

Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Monika  Burman. Lustus (2007)

Han var väl inte alltid så snäll. Våld mot äldre kvinnor. NCK (2002)

Slagen dam. Eva Lundgren. Brottsoffermyndigheten och Uppsala universitet (2001)

Meningen med våld. P, Isdahl  Gothia (2000)

Mäns våld mot kvinnor. Mona Eliasson. Natur & Kultur (2000)

Vardagens osynliga våld. Marie-France Hirigoyen. Natur och kultur. (2004)

Gud och alla andra karlar. Eva Lundgren. Natur & Kultur (1992).