Maskulinitet och manlighet

Med uppenbar känsla för stil. Stephan Mendel-Enk. Atlas (2005)

Maktens olika förklädnader – Kön, klass &etnicitet i det postkoloniala Sverige. (2002)   Molina & Mulinari. Atlas förlag

Kukbruk: en bok om kärlek, känslor och kön för unga killar och andra undrande. Manne Forsberg (2004) Stockholm; Wahlström & Widstrand.

Manlighetens mång ansikten. T, Johansson & J. Kuosmanen (2003) Liber

Sexualitetens omvandlingar: politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer.  T, Johansson & P, Lalander (2003) Daidalos

Maskuliniteter. Robert Connell (1996). Göteborg, Diadalos.