Pornografi

Pornland. How porn has hijacked our sexuality. Gail Dines. Beacon Press (2010)

Koll på porr – skilda röster om sex, pornografi, medier och unga. Mediarådet (2006).

Sex överallt, typ?! Sven-Axel Månsson, Gothia (2006). Om unga deras erfarenheter och kunskaper om pornografi. Vilka konsekvenser de uppfattar att pornografin har för dem.

Lagom är bäst. Unga kvinnors berättelser om heterosexuell samvaro och pornografi. Lena Berg. ROKS och Bilda Förlag (1999).

Pornografi – verklighet eller fantasi? www.roks.se