Prostitution och trafficking

Maktens slavar. Om trafficking och maffian. L, Cacho. Natur & Kultur (2011)

Överlevare mot alla odds. B Biggs. Pocketförlaget (2008)

Spelat liv. L.Eek.Att köpa eller köpas. Frihet och makt i sexindustrin. Atlas (2002)

Catrine och rättvisan. Hanna Olsson. En bok för alla (1994).