Våldtäkt, sexuella övergrepp och trakasserier

Utsatt för våldtäkt. Josefin Grände  Gothia (2007)

En riktig våldtäktsman. En bok om samhällets syn på våldtäkt, Katarina Wennstam. Albert Bonniers Förlag (2005).

Flickan och skulden. En bok om samhällets syn på våldtäkt, Katarina Wennstam. Albert Bonniers Förlag (2004)

Brottet, offret och förövaren. Åsa Bergenheim (2005)

Bevisprövning vid sexualbrott. Helena Sutorius (2003)

Liksom våldtäkt, typ. Om ungdomars förståelse av våldtäkt, Stina Jeffner. ROKS och Utbildningsförlaget Brevskolan (1998)

Våldtäkt. Anja Tuckermann.  Författarförlaget (1991)

Patriarkatets våldsamma sammanbrott – och varför våldtäkt finns. Maria-Pia Boëthius. Bonniers (1990).

Våldtäktskrisen. En bruksbok för socialarbetare, poliser, sjukvårdspersonal, jurister, anhöriga m fl, Eva Hedlund m fl. Liber (1983)

Skylla sig själv. Maria-Pia Boëthius. Liber (1976)

Sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor. Från http://www.roks.se/

JämOs handbok om sexuella trakasserier. Från http://www.jamombud.se/

Varför just jag? Patricia Dizenzo. Bonniers junior förlag AB (1981)