Bli medlem

Du kan välja mellan att bli aktiv eller passiv medlem. Ett medlemskap i Kvinnogemenskap kostar 100 kr per år.  Vill du stödja vår förening? Sätt in 100 kr på pg 4961690-7. Skriv ”stödmedlem” och ditt namn och adress.

Kvinnojouren Härnösand

Vill du bli aktiv medlem?

Alla som verkar aktivt i Kvinnojouren har gått en grundutbildning i jourkunskap för att lära sig mer om mäns våld mot kvinnor.
Kurserna hålls en gång per år. Varje kurs omfattar 10 kvällsträffar, under en tioveckorsperiod.
Grundutbildningen innehåller en blandning av teori och gemensamma diskussioner. Vi pratar bland annat om följande ämnen:

  • hur vi arbetar på jouren
  • våldets normaliseringsprocess
  • våld mot barn
  • sexuella övergrepp
  • medberoende
  • hedersrelaterat våld
  • kvinnors livsrum
  • pornografins betydelse

Att delta i Kvinnojourens utbildning innebär inte att du måste bli ideell jourkvinna, du kanske vill ha den kunskapen av någon annan anledning.

Om du vill bli jourkvinna måste du ha genomgått vår utbildning.

Är du intresserad kan du anmäla detta genom att ringa 0611-244 55 eller skriva ett mail till harnosand@roks.se.

Glöm inte att lämna namn, adress, telefonnummer och e-postadress vid anmälan. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till någon utanför jouren.