Jobba hos oss

Vi söker en ny medarbetare!

För att kunna arbeta hos oss ska du ha ett feministiskt förhållningssätt och vara stabil och trygg i dig själv.

Vi söker endast kvinnor till tjänsten enligt föreningen kvinnogemenskaps stadgar.

Utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister kommer begäras in.

Tjänsten är på 75% . Intervjuer kommer ske löpande

 

Våra förväntningar på din kunskap och kompetens

 

 • Grundläggande kvinnojourskunskaper (normaliseringsprocessen, över- och underordning, livsrum, maktstrukturer). Jouristutbildning eller motsvarande är meriterande
 • Kunskap och erfarenhet av att hjälpa och stödja flickor, kvinnor och barn som utsatts för psykiskt och/eller fysiskt våld, sexuella övergrepp eller som på annat sätt blivit hotade, kränkta eller förnedrade
 • Förståelse för andra kulturer (hedersproblematik, importerade eller krigsdrabbade kvinnor)
 • Förståelse för hur barn som utsätts för våld (psykiskt, fysiskt eller sexuellt) påverkas
 • Bra muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, kunskap i engelska.
 • Föreningskunskap, en grundläggande ekonomisk kunskap samt god datorvana.
 • Kännedom om hur samhället fungerar, som hur tex polis, socialtjänst, familjerätt och tingsrätt/tingsrättsförhandling, arbetar i frågor som rör våld mot kvinnor och barn samt kännedom om aktuell lagstiftning som rör våldsutsatta kvinnor.
 • Känna till advokater och handläggare vid olika myndigheter.
 • Både kunna fungera självständigt och ha lätt för att samarbeta.
 • Engagemang, initiativförmåga samt förmåga att knyta nya kontakter och hitta vägar för samverkan

  

Arbetsuppgifter för anställd vid Härnösands kvinnojour

 

Stöd till kvinnor som tar kontakt med Kvinnojouren och kvinnor/barn som bor i Kvinnojourens skyddade boende, såsom:

 • Telefonjour dagtid vardagar
 • Rådgivande samtal med hjälpsökande kvinnor per telefon och vid besök
 • Följa med vid besök hos polis, sociala myndigheter, sjukvård, advokat, tingsrättsförhandlingar och liknande
 • Bistå hjälpsökande kvinnor med olika typer av skrivelser till myndigheter
 • Bistå de boende familjerna praktiskt eller med besök/kontakter som är aktuella under boendetiden.
 • Stärka mödrarna i deras föräldraroll och hjälpa de boende barnen att få en så normal vardag som möjligt

 

Extern och intern information:

 • Ta emot studie- och informationsbesök på jouren
 • Föreläsa och informera hos t ex myndigheter, skolor, sjukvård etc.
 • Organisera och leda Kvinnojoursutbildning
 • Hantera/uppdatera föreningens hemsida samt facebooksida

 

Administrera föreningen:

 • Ha en god kontakt med föreningens styrelse och övriga aktiva
 • Ansvara för allt förekommande administrativt arbete (statistik, hantering av förfrågningar via mail, post och telefon samt övriga kontorssysslor)
 • Vissa ekonomiska arbetsuppgifter kan förekomma
 • Förbereda och delta vid styrelsemöten, årsmöten och andra av föreningen anordnade sammankomster
 • Förbereda dagordningar till årsmöten/styrelsemöten och skriva protokoll
 • Skriva föreningens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan
 • Hålla styrelsen och de aktiva informerade genom utskick via mail
 • Boka kurser och konferenser, resor och föreläsare
 • Skriva projektansökningar samt redovisningar
 • Uppdatera och kopiera föreningens informationsmaterial

 

Ansvara för Kvinnojourens lokaler:

 • Att alltid ha boendelägenheten städad och klar för inflyttning så snabbt som möjligt.
 • Skötsel och städning av boendelägenhet, kontor samt förråd.
 • Inköp av förbrukningsartiklar samt annan utrustning i boende och i kontor.

 

Utveckla föreningen:

 • Bygga kontaktnät med olika myndigheter
 • Delta i de nätverk och referensgrupper som föreningen ingår och aktivt delta i de projekt som föreningen