Stöd Kvinnojouren

Du kan stödja kvinnojouren genom att skänka en gåva. Som kvinna kan du även vara stödmedlem.

 

Gåvor

Genom att sätta in pengar på Kvinnojourens postgironummer kan du hjälpa oss i vårt arbete med att skydda och stödja kvinnor som drabbats av våld.

Vårt postgironummer är 4961690-7.

Skriv på blanketten att det är en gåva, och vem som är avsändare. Du kan även skänka pengar anonymt, men då får vi inte chansen att tacka dig.

Tack för ditt stöd!