Verksamhet

Härnösands Kvinnojour – föreningen Kvinnogemenskap – bildades 1985 av politiskt aktiva kvinnor i Härnösand.

Kvinnogemenskap i Härnösand är en partipolitiskt, religiöst obunden och separatistisk ideell kvinnoförening där feminism, kvinnosolidaritet och kvinnogemenskap är grundläggande för föreningens arbete.

Härnösands Kvinnojour är medlem i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

 

Målet med verksamheten är

Att med en feministisk grundsyn verka för kvinnors och flickors ökade rättigheter i samhället och mot mäns och pojkars våld och förtryck mot kvinnor, flickor och barn.

Att hjälpa och stödja flickor, kvinnor och barn som blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld, sexuella övergrepp eller som på annat sätt blivit hotade, kränkta eller förnedrade.

 

I verksamheten ingår

Att ge individuellt stöd till utsatta flickor, kvinnor och barn.

Att ge skyddat boende till flickor, kvinnor och barn i akuta situationer.

Att bedriva jourverksamhet.

Att genom opinionsbildande verksamhet förändra samhällets attityder till kvinnoförtryck.

Att påverka myndigheter och politiska instanser till ett ökat ansvarstagande då det gäller att hjälpa flickor, kvinnor och barn samt förebygga våld och förnedring av flickor och kvinnor.

Kvinnogemenskaps styrelse, personal samt den ideella jouren har ett gemensamt ansvar för föreningens verksamhet.

 

Kvinnorna som arbetar på jouren

På jouren arbetar bara kvinnor. Kvinnor stödjer kvinnor. Kvinnojouren är en tillflyktsort för kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Vi har två anställda på dagtid och en ideell jour som kan nås på övrig tid.

Jourkvinnorna har kunskap om våld mot kvinnor. Vi är i olika åldrar och kommer från skiftande yrkes- och livsbakgrunder. Vi som är anställda eller ideellt arbetande på jouren är enbart här för att hjälpa våra medsystrar. Jourkvinnorna har alla skrivit på ett tystnadslöfte och har ingen rapportskyldighet till myndigheter. För att kunna arbeta inom jouren måste man ha gått en grundutbildning som vi håller en gång per år.

Du kan anmäla dig här på vår hemsida, läs mer under Bli medlem.