Kontakta Kvinnojouren

Kvinnojouren HärnösandKontakta kvinnojouren

  • Är du fast i ett förhållande som du innerst inne känner är dåligt – men kan ändå inte ta dig ur det?
  • Hör av dig till oss på Kvinnojouren!
  • Blir du kränkande behandlad, slagen eller sexuellt utnyttjad?
  • Är ditt livsrum begränsat?
  • Behöver du någon att prata med?

Då kan du vända dig till oss på Kvinnojouren.

 

Stöd

Här kan du få stöd och hjälp av kvinnor som förstår din situation. Vår jour är öppen för kvinnor från både hetero- och homosexuella förhållanden.

 

Telefonjour och mailkontakt

Vi har en telefonjour på telefonnummer 0611-244 55.  Det går bra att vara anonym när du ringer.

Alla jourkvinnor har tystnadslöfte och har inga rapportskyldigheter till myndigheter. I telefon svarar någon av våra jourkvinnor, som alla har en kunskap om våld mot kvinnor och förstår vad du talar om. Jourkvinnorna, som är i olika åldrar och kommer från skiftande bakgrunder, jobbar ideellt och finns hos oss som medsystrar, inte som yrkesutövare. Du kan ringa för att prata av dig med någon som förstår din situation, eller för att få stöd och hjälp.

Inga frågor eller berättelser är för stora eller för små. Vi tar emot besök av hjälpsökande kvinnor om telefonsamtal inte känns rätt eller tillräckligt. Du kan också maila om du har någon fråga eller behöver ett råd. Vår mailadress är harnosand@roks.se

 

Skyddat boende

Kvinnojouren erbjuder även skyddat boende. Är det omöjligt för dig att bo kvar hemma på grund av våld eller hot om våld, så finns möjlighet att få bo i Kvinnojourens lägenhet. Där får du stanna tills den akuta situationen löst sig. Har du barn är även de välkomna. Du får mer information om vårt skyddade boende när du ringer.

 

Stöd vid besök hos läkare, polis eller advokat

Jourkvinnorna kan även följa med dig som stöd vid besök hos till exempel läkare, polis eller advokat. Vi hjälper till med polisanmälan och följer med till rättegångar som stödperson om du önskar det. Ingen jourkvinna gör något utan ditt samtycke, utan vi finns för att hjälpa dig.

 

Vänner och anhöriga

Om du är en vän eller anhörig till en kvinna som är eller har varit utsatt, är du välkommen att ringa till oss. Om du vill kan du komma på besök. Det kan ibland vara svårt att förstå en kvinnans val i livet eller vad hon varit med om. Vi på kvinnojouren kan hjälpa dig med praktiska råd och försöka ge dig en djupare insikt om vad det är som gör att en kvinna stannar hos en man som misshandlar henne eller varför hon är ovillig att polisanmäla. Att som anhörig eller vän ge sitt stöd är den bästa hjälp en kvinna kan få, och det är mycket viktigt att inte vika från hennes sida trots att hon inte tar det beslut du önskar.

 

Vi kan inte hjälpa alla

Det finns dock begränsningar i Kvinnojourens resurser och kompetens. Vi kan tyvärr inte hjälpa dig om du har svåra drogproblem eller allvarliga psykiska problem. Vänd dig då till Camilla Sundström socialsekreterare/kvinnofridssamordnare vid Vuxenenheten IFO Härnösands kommun, 0611-34 83 29.

 

Kvinnojourer nära oss

I Västernorrlands län finns Kvinnojourer i:

Härnösand

0611- 244 55 – går att nås dygnet runt

Sundsvall:

Vardagar 09.00–12.00, 13.00–16.00

060-12 69 90

Övriga tider och helger ring

Socialjouren 060-12 61 82

Beredskapstelefon 060 12 69 90

Kramfors

0612-10828 – går att nås dygnet runt

Sollefteå

073-032 75 43 – går att nås dygnet runt

Örnsköldsvik

070- 270 00 66 eller 0660-841 97- går att nås dygnet runt