Varför går hon inte?

Varför går hon inte, är en fråga kvinnor som blir misshandlade ofta får höra. En mer korrekt fråga skulle istället vara, Varför slår han henne?

Många kvinnor som lever med en våldsam man blir ofta ifrågasatta, varför hon inte lämnar mannen. Faktum är att de flesta kvinnor som blir utsatta för våld lämnar sina män förr eller senare. DKvinnoäppleet finns en mängd orsaker som gör att det kan vara svårt att bryta upp ett förhållande där man ständigt blir kränkt och nedvärderad. En betydligt mer rättfärdigad fråga borde vara ”Varför slår han henne?” och varför han inte lämnar henne om han nu blir så arg och upprörd på kvinnan att han väljer att ta till våld. Den som utövar våldet är också den som är ansvarig för det.
Att bryta ett våldsamt förhållande kan ofta vara svårt och några anledningar kan vara:

  • Hon hoppas att det ska bli bättre, att han ska ändra sig.
  • Han hotar att göra hennes liv till ett helvete om hon inte stannar kvar.
  • Hon är rädd för honom och vet vad han kan göra.
  • Hon är rädd för vad som kan hända om hon lämnar honom.
  • Hon känner skam över sin situation.
  • Hon är orolig för att hon inte ska klara sig själv.
  • Hon känner oro för barnen, han hotar att ta dem ifrån henne.

Därför är det viktigt att kvinnan känner att hon har stöd från sin omgivning att bryta upp och klara ut allt på egen hand kan kännas alldeles för stort. Kvinnan kan dels givetvis behöva stöd från nära och kära, men också från sociala myndigheter, polis eller andra instanser som kvinnan har kontakt med. Hon behöver stöd i att hon tar rätt beslut om att lämna förhållandet