Skyddat boende

Vi erbjuder ett skyddat boende, för två kvinnor och barn, i akut behov. Boendet är kollektivt med självhushåll, så alla utrymmen utöver sovrum delas av de boende.

Vi erbjuder stödsamtal till både kvinnor och barn. Vi är även behjälpliga med praktiskt stöd som tex kontakter med myndigheter, stöd vid rättegångar, ansökningar, samt stöd med att upprätta dagliga rutiner.

Vi erbjuder även hjälp med att söka målsägandebiträde och advokater vid behov.

Vårt skyddade boende har ett yttre skalskydd och vi utför alltid en individuell säkerhetsplanering med kvinnan men även för ev barn.

För kvinnor som placeras av socialtjänst arbetar vi med genomförandeplan som upprättas i samråd med kvinnan, socialtjänst och kvinnojouren.

Vi kan tyvärr inte ta emot husdjur men kan vara behjälpliga med att kontakta lokala djurhem för inackorderingar i samband med placering.