För dig som är anhörig eller vän

För anhöriga

Att vara anhörig eller vän till någon som blir utsatt kan vara både frustrerande och energikrävande, man kan också känna sig maktlös.

 

Att vara anhörig eller vän till någon som blir utsatt kan vara både frustrerande och energikrävande, man kan också känna sig maktlös.
Det är viktigt att komma ihåg att det finns många anledningar för en kvinna att faktiskt stanna kvar i förhållandet. Det kan vara svårt och känna till alla.

Om du är en vän eller anhörig till en kvinna som är eller har varit utsatt, är du välkommen att ringa till oss. Hos oss kan du få råd, kunskap och information. Oavsett om du är en anhörig, vän eller arbetskamrat kan du kontakta oss. Upplever du situationen som akut, dvs fara för någons liv, så är det alltid 112 du ska kontakta.

Om du vill kan du komma på besök till vårt kontor. Det kan ibland vara svårt att förstå en kvinnans val i livet eller vad hon varit med om. Att som anhörig eller vän ge sitt stöd är den bästa hjälp en kvinna kan få, och det är mycket viktigt att inte vika från hennes sida trots att hon inte tar det beslut du önskar.

Vad kan du göra?

Som vän eller anhörig är det viktigaste att du visar att du finns där för henne när hon behöver dig. Vill hon inte bryta upp förhållandet genast, så berätta att den dagen hon är redo så ställer du eller andra i omgivningen upp.

Rekommendera henne att prata med någon utomstående, exempelvis Kvinnojouren. Ibland kan det vara svårt att prata om allt med de som står en nära och det kan också vara bra att prata med någon som är objektiv och inte känslomässigt engagerad i kvinnan.

Misshandel faller under allmänt åtal, vilket betyder att det inte behöver vara kvinnan själv som gör anmälan. Om du vet att kvinnan blivit misshandlad och att hon har skador så kan du själv göra en anmälan. Det bästa är givetvis om man kan motivera kvinnan att anmäla själv eller att hon tycker det är okej att du anmäler. Det är ett sätt att markera att omgivningen inte accepterar att han behandlar henne som han gör.

Skuldbelägg aldrig kvinnan, oftast har kvinnan redan tagit på sig skulden för det våld hon utsätts för. Får hon gång efter gång höra att det är pga henne som partnern slår henne så börjar hon också tro på det. Lägg ansvaret för våldet där det hör hemma, dvs hos den som utövar våldet.