Vad är våld

Kvinnojouren i härnösand

”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något mot sin vilja eller att avstå att göra något den vill”

Per Isdal 2002

Fysiskt våld

Kan vara slag, med eller utan föremål, knuffar, dra i hår, sparkar, hålla fast och hindra en från att gå

Psykiskt våld

Du blir kallad nedsättande saker som hora, ful, äcklig, dum i huvudet tex. Du hindras att umgås med dina vänner och familj för att partnern inte vill det. Du kan hållas vaken på nätterna, får hot om våld mot dig själv eller barn/djur.

Ekonomiskt våld

Du får dina inköp ifrågasatta, eller måste redovisa dina inköp, du avkrävs något i utbyte mot pengar, du tvingas ta bank-/sms-lån eller köpa saker med dina pengar, ofta på avbetalning, men partnern tar varorna.

Sexuellt våld

Du tvingas delta i, bevittna eller utföra sexuella handlingar på ett sätt du inte vill, du kanske tvingas se på porr eller tvingas ha sex mot ersättning.

Hedersrelaterat våld

Ett våld där du kontrolleras av mer än en förövare som utgörs av ens hela familj eller släktsystem. Du får inte ha på dig det du vill, du får inte gifta dig med vem du vill eller umgås med vem du vill. Du får inte bestämma över vad du vill utbilda dig till eller jobba med.

Materiellt våld

Dina saker som är viktiga för dig förstörs, tex kläder, foton och arvegods. Partnern tar sönder möbler eller slår hål i väggar och dörrar, kastar saker så att de går sönder.

Digitalt våld

Du får hot skickade via digitala medier, du måste ha platstjänster på i vissa appar så din partner kan ha koll på var du är.

Latent våld

Ett våld som inte syns men som du som utsatt förstår, kan vara blickar eller kroppsspråk hos din partner som du underförstått vet kan innebära fara för dig. Du försöker anpassa dig så du inte ska utsättas för annat våld.

Försummelse

Du får inte den vård, hjälp eller stöd som du har rätt till, tex genom att du undanhålls mediciner eller mat. Viktiga hjälpmedel som tex rullstol undanhålls medvetet för dig.