Om Kvinnojouren

Kvinnojouren i härnösand

Härnösands Kvinnojour – föreningen Kvinnogemenskap – bildades 1985 av politiskt aktiva kvinnor i Härnösand.

Kvinnogemenskap i Härnösand är en partipolitiskt, religiöst obunden och separatistisk ideell kvinnoförening där feminism, kvinnosolidaritet och kvinnogemenskap är grundläggande för föreningens arbete.

Under 2020 har föreningen utökat sin verksamhet med en tjejjour som det går att läsa mer om här (länk till Härnösands tjejjour)

Härnösands Kvinnojour är medlem i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Målet med verksamheten är

Att med en feministisk grundsyn verka för kvinnors och flickors ökade rättigheter i samhället och mot mäns och pojkars våld och förtryck mot kvinnor, flickor och barn.

Att hjälpa och stödja flickor, kvinnor och barn som blivit utsatta för psykiskt och/eller fysiskt våld, sexuella övergrepp eller som på annat sätt blivit hotade, kränkta eller förnedrade.

I verksamheten ingår

  • Öppna verksamheten. Vi ger individuellt stöd till utsatta flickor, kvinnor och barn via telefon, chatt eller fysiska möten på vårt kontor. Du som stödsökande får vara anonym och ditt besök eller samtal är gratis.
  • Skyddade boendet. I vårt skyddade boende tar vi emot kvinnor och eventuellt medföljande barn i behov av skydd och stöd.
  • Utåtriktad arbete. Vi vill genom opinionsbildande verksamhet förändra samhällets attityder till kvinnoförtryck samt förebygga våld och förnedring av flickor och kvinnor. Vi föreläser och informerar gärna om våld och dess inverkan på de utsatta när det efterfrågas.

Kvinnorna som arbetar på jouren

På jouren arbetar bara kvinnor. Kvinnojouren är en tillflyktsort för kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation. Våldet kan vara psykiskt, fysiskt eller sexuellt. Vi har personal på plats under kontorstid och en ideell jour som kan nås övrig tid.

Jourkvinnorna har kunskap om våld mot kvinnor. Vi är i olika åldrar och kommer från skiftande yrkes- och livsbakgrunder. Jourkvinnorna har alla skrivit på ett tystnadslöfte och har ingen rapportskyldighet till myndigheter. För att kunna arbeta inom jouren måste man ha gått vår grundutbildning.