Varningssignaler

Kvinnojouren i härnösand

Det går aldrig att se utanpå en annan människa om den är kapabel till att misshandla någon, men det finns en hel del varningssignaler som kan vara bra att vara uppmärksam på.

Var uppmärksam på din partners kvinnosyn

Lyssna när din partner talar om kvinnor i allmänhet, om det kommenteras om hur de klär sig och hur kvinnliga kollegor värderas. På så vis kan du tidigt lägga märke till din partners attityd till kvinnor.

Din partner klagar ofta på dig

Din partner är ständigt missnöjd med ditt beteende. Partnern uttrycker att du klär dig fult, har fel vänner eller inte ger partnern tillräckligt med uppmärksamhet.

Se upp för svartsjuka

Var särskilt vaksam om du till exempel känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten eller tjejträffen på grund av din partners attityd. Då styr partnerns behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.

Har din partner förändrats?

Var särskilt vaksam om du till exempel känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten eller tjejträffen på grund av din partners attityd. Då styr partnerns behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.

Övervakning/kontroll

Din partner läser dina sms- eller e-postmeddelanden. Brukar din partner gå igenom din väska eller dina fickor? Det tyder på att partnern vill övervaka och kontrollera vad du gör.

Våldsam mot saker och djur?

Din partner får raserianfall och slår sönder saker i hemmet. Kanske kastar partnern porslin eller sparkar sönder dörrar. Partnern kan även ge sig på hunden, katten eller andra husdjur. Detta är våldshandlingar som har för avsikt att skrämma.

Har din partner börjat bli hårdhänt eller riktat/måttat slag mot dig?

Det är en markering om vad som ”kan” göras mot dig. Nästa gång kanske din partner tar i ännu hårdare eller träffar dig på riktigt.

Isolering

Känns det som om din partner vill begränsa dig i dina kontakter med andra eller i dina egna aktiviteter? Har du tappat kontakten med vänner och familj? Din partner kanske inte direkt har förbjudit dig men du vet ändå att det kommer blir ifrågasatt när du vill umgås med andra.
Har du blivit mer isolerad? Bestämmer din partner vad som är rätt att tycka, göra och säga? Har ditt livsrum blivit mindre?

 

Känner du igen ovanstående beskrivningar och säger din känsla dig att något i förhållandet känns fel.

Kontakta oss gärna om du vill ha någon att prata med!