Stöd och rådgivning

Vår jour är öppen för alla kvinnor som utsätts för någon form av våld. Du kan ta kontakt med oss när du behöver stöd eller någon att prata med om din situation.

Hos oss är det bara kvinnor som arbetar och du kan vara helt anonym om du vill.

Vi finns här som ett bollplank när du behöver, inga frågor eller berättelser är för stora eller för små. Vi tar emot besök av hjälpsökande kvinnor på vårt kontor om telefonsamtal inte känns rätt eller tillräckligt. Du kan också maila om du har någon fråga eller behöver ett råd.

Vi kan även vara behjälpliga praktiskt som att tex hjälpa till att ansöka om skilsmässa, förmedla kontakter till målsägandebiträde, advokater, hjälp med polisanmälan ev läkarbesök.

Vi kan även följa med som stöd när du ska ha möten med tex polis, advokat, socialtjänst eller följa med på rättegång.