Välkommen!

Härnösands Kvinnojour - föreningen Kvinnogememskap - bildades 1985 av politiskt aktiva kvinnor i Härnösand

Läs mera

Nästa studiecirkel börjar till hösten. Anmäl dig omgående ifall du vill vara med. Läs här om hur du anmäler 

Telefon

Vår jourtelefon har öppet nästan dygnet runt. Är du i behov av akut boende kan du alltid nå oss via polisen eller socialjouren ifall vi inte svarar på vårt telefonnummer.

Telefonnummer: 0611-244 55

 

E-post

Du kan även e-posta till oss på adressen: harnosand@roks.se

Stöd Kvinnojouren

Du kan stödja kvinnojouren genom att skänka en gåva. Som kvinna kan du även vara stödmedlem. Genom att sätta in pengar på Kvinnojourens postgironummer kan du hjälpa oss i vårt arbete med att skydda och stödja kvinnor som drabbats av våld. Vårt postgironummer är 4961690-7.

beskyddare