Att tvingas leva med skyddade personuppgifter ställer enorma krav på kvinnor och barn. Att myndigheter inte har ordentliga långsiktiga rutiner för att hantera detta kan få förödande konsekvenser.

Läs gärna mer i Jämnställdmyndighetens rapport på uppdrag från regeringen.

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/publikationer/skyddade-personuppgifter-oskyddade-personer/